תקנון האתר ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת וודונזיה- Woodonesia, אשר מופעל על ידה.
 

הנך מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות ותנאי תקנונים אחרים המפורסמים ו/או שיתפרסמו באתר מעת לעת מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנך מסכים לקבל ולנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 • אתר "Woodonesia" הוא אתר המשמש למכירת מוצרים דרך האינטרנט עבור חברת "וודונזיה", המכירה נעשית באמצעות האתר. הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

 • החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הליך רכישה 

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
  על מנת לרכוש מוצרים באמצעות האתר, יש לבחור את המוצרים ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לרכישה באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר המצוין באתר ולמסור את פרטי הלקוח, שם, כתובת, טלפון ומס' כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים, אחרת לא נוכל להבטיח את קיום ההזמנה.

 • אין להשאיר פרטים עבור מי שאינו מתחת לגיל 18 ואין לרשום גולשים ו/או משתמשים שלישיים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

 • מחירי המוצרים באתר הנם כוללים מע"מ.

 • עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי האשראי ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי, יישלח אישור סופי ללקוח וההזמנה תועבר לביצוע.
  במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה על כך.

 • מועד משלוח ההזמנה ייחשב מרגע אישור חברת האשראי.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

אספקה והובלה

 • האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה.

 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך חמישה ימי עסקים.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ויש באפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי בתיאום מראש.

דמי המשלוח

       ק​יימות שלוש אופציות:

 • משלוח לנקודת איסוף- בעלות של 20 ₪. נקודות האיסוף הינן בתי עסק, הנקודה הקרובה ביותר לביתך תיבחר באופן אוטומטי, כשהחבילה תגיע לנקודה תקבלו מסרון עם פרטי בית העסק ושעות הפתיחה. במידה והחבילה לא תילקח תוך 4 ימים היא תחזור למשרדנו משלוח חדש על חשבון הלקוח.

 • איסוף עצמי ללא תשלום- בתיאום מראש. ניתן לאסוף עצמאית מחיפה או תל אביב בכל ימות השבוע.

 • משלוח עד בית הלקוח בעלות של 35 ₪.

הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת מספר IP של משתמש, כמפורט בהוראות תקנון זה וכן לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  - אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי .
  - אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה     פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.
  -בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר .

 • החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ביטולים והחזרות

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא ארוז בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

 • במידה של ביטול העסקה יתבצע ניכוי של 5% משווי הפריט או ניכוי של 100 ש"ח- הזול מביניהם.

 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 • במידה והמוצר שהוזמן חסר במלאי, רשאית החברה לבטל ההזמנה או להציע ללקוח מוצר דומה או שווה ערך, בתיאום טלפוני מול הלקוח.

 • במידה והוחלט לבטל את ההזמנה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של חברת "וודונזיה".
  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכך דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

תוכן האתר

 • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו, בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/הורדת האתר.

 • קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של חברת "וודונזיה", ואין לעשות בהם כל שימוש בהתאם לסעיף הקניין הרוחני.

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת "וודונזיה", רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

 • החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם"). 
החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות, ולהודיע לה שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור ו/דברי דיוור.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID של המחשב שלו, ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

 • הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר, לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות אתר " וודונזיה- Woodonesia".

תנאים נוספים

 • השם "וודונזיה" הינו סימן המסחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו), אין לעשות בשם זה כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

 • תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. כמו כן, באם תתגלה טעות בתיאור המוצר, לא יחויב האתר.

 גילוי נאות

 • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר, ניתוח קליקים וזמן שהיה.

שונות

 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 • המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.